Brändén Redovisning

- för trygg ekonomisk hantering

VÅRA TJÄNSTER


Vår affärsidé är att tillhandahålla en komplett lösning av högkvalitativ redovisning och administrativa tjänster. Vi hjälper bl.a. till med löpande bokföring, löner, deklarationer, bokslut, årsredovisning, ekonomisk förvaltning, rapporter och analyser. Vi hjälper även till att bilda och avveckla företag.

REDOVISNING


Inom ramen för begreppet redovisning ryms en rad återkommande ekonomiska arbetsuppgifter som t.ex. bokföring, kontering, skatte- och momsfrågor, kund- och leverantörsreskontra, ekonomisk rapportering etc. Vi kan erbjuda ett stort utbud av tjänster inom redovisning och administration. Du väljer själv hur du vill använda oss.


RÅDGIVNING


För många företag är redovisnings-konsulten så mycket mer än ”bara siffror”. I vårt arbete lägger vi stor vikt vid att analysera företaget. Vi analyserar inte bara det föregående året, utan vi kan även hjälpa dig med att se framåt med analyser och antaganden. Det kan röra sig om budget, ta fram underlag för kontakter med kreditgivare, bedöma effekterna av prisförändringar, investeringar eller nyanställningar.

LÖNEHANTERING


Området löner och andra ersättningar till personalen blir allt mer komplext och effekterna om man gör fel kan bli allvarliga på alla sätt och vis. Vi är i uppdaterade och kan hjälpa er med allt som berör personalens löner, ersättningar, förmåner, sociala avgifter och skatter. Vi eftersträvar alltid en smart och smidig lönehantering.

FAKTURAHANTERING


Vi har smarta digitala lösningar för kund- och leverantörsfakturor och kan också erbjuda fysisk fakturahantering genom vår utskriftscentral vid behov. Genom våra system kan fakturan skickas direkt från programmet utan att du behöver skriva ut och posta den. Självklart hanterar vi elektroniska fakturor också.

SKATT & DEKLARATION


Vi kan hjälpa till att upprätta deklarationer för moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt och stämma av skattekontot så att rätt belopp finns tillgängligt. Självklart kan vi också hjälpa till med inkomstdeklarationer både för företaget och företagets ägare med familjemedlemmar. 

För att kunna påverka hur mycket skatt som ska betalas måste man planera och - när så är möjligt - anpassa uttag av löner m.m. Vi hjälper gärna till och går igenom olika alternativ och vilka effekter de ger på kort och lång sikt.

När det gäller mer komplicerade skattefrågor har vi ett nätverk av specialister som vi samarbetar med.